Showing 1 – 20 of 445
Original Research | 17 May 2016
Wei Liu, MD; Hao Li, PhD; Qing-Bin Lu, MD; Ning Cui, BS; Zhen-Dong Yang, BS; Jian-Gong Hu, MS; Ya-Di Fan, MS; Chen-Tao Guo, MS; Xiao-Kun Li, MS; Ya-Wei Wang, MS; Kun Liu, PhD; Xiao-Ai Zhang, PhD; Lan Yuan, MS; Pu-Yu Zhao, BS; Shu-Li Qin, BS; Wu-Chun Cao, PhD
View: Full Text | Abstract

Web Exclusives | 17 May 2016
Darren B. Taichman, MD, PhD
View: Full Text | Abstract

Original Research | 15 October 2013
Ming-Hua Li, MD, PhD; Shi-Wen Chen, MD, PhD; Yong-Dong Li, MD, PhD; Yuan-Chang Chen, MD; Ying-Sheng Cheng, MD, PhD; Ding-Jun Hu, MD; Hua-Qiao Tan, MD, PhD; Qian Wu, MD; Wu Wang, MD; Zhen-Kui Sun, MD; Xiao-Er Wei, MD; Jia-Yin Zhang, MD, PhD; Rui-Hua Qiao, MS; Wen-Hong Zong, MD; Yin Zhang, MD; Wei Lou, MD; Zhi-Yuan Chen, MD; Yu Zhu, MD; De-Rong Peng, MD; Sui-Xin Ding, MD; Xue-Fan Xu, MD; Xu-Hong Hou, MD, PhD; Wei-Ping Jia, MD, PhD
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 2013; 159(8): 514-521. doi: 10.7326/0003-4819-159-8-201310150-00004
Includes: Supplemental Content
Summaries for Patients | 15 October 2013
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 2013; 159(8):I-30. doi: 10.7326/0003-4819-159-8-201310150-00001
Letters | 16 July 2013
Yuehua Ke, PhD, MD; Yufei Wang, PhD, MD; Wenyi Zhang, MD; Liuyu Huang, PhD; Zeliang Chen, PhD, MD
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 2013; 159(2):159-160. doi: 10.7326/0003-4819-159-2-201307160-00669
Original Research | 18 August 2009
Fujie Zhang, MD; Zhihui Dou, MS; Ye Ma, MPH; Yan Zhao, MD, MS; Zhongfu Liu, PhD; Marc Bulterys, MD, PhD; Ray Y. Chen, MD, MSPH
View: Full Text | Abstract

Summaries for Patients | 18 August 2009
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 2009; 151(4):I-42. doi: 10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00003
Editorials | 3 July 2007
The Editors
View: Full Text | Abstract

Original Research | 15 February 2000
Jie Mi, PhD; Catherine Law, MD; Kong-Lai Zhang, MD; Clive Osmond, PhD; Claudia Stein, PhD; David Barker, FRS
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 2000; 132(4):253-260. doi: 10.7326/0003-4819-132-4-200002150-00002
Editorials | 1 September 1997
Mark D. Shriver, PhD
View: Full Text | Abstract

Abroad | 1 January 1990
Barbara Gastel, MD, MPH; Yongqing Weng, MB
View: Full Text | Abstract

TOPICS: china
Ann Intern Med. 1990; 112(1):70-72. doi: 10.7326/0003-4819-112-1-70
Editorials | 1 October 1985
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 1985; 103(4):619-619. doi: 10.7326/0003-4819-103-4-619
Abroad | 1 November 1984
TSUNG O. CHENG, M.D.
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 1984; 101(5):714-715. doi: 10.7326/0003-4819-101-5-714
Abroad | 1 October 1984
TSUNG O. CHENG, M.D.
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 1984; 101(4):562-563. doi: 10.7326/0003-4819-101-4-562
Abroad | 1 May 1980
TSUNG O. CHENG, M.D.
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 1980; 92(5):702-704. doi: 10.7326/0003-4819-92-5-702
Letters | 1 January 1977
N. RALPH FRANKEL, M.D.
View: Full Text | Abstract

TOPICS: china
Ann Intern Med. 1977; 86(1):120-121. doi: 10.7326/0003-4819-86-1-120_3
Letters | 1 September 1976
Tsung O. Cheng, M.D., F.A.C.P.
View: Full Text | Abstract

TOPICS: china
Ann Intern Med. 1976; 85(3):396-397. doi: 10.7326/0003-4819-85-3-396
Original Research | 1 October 1944
FREDERICK G. SCOVEL, M.D., F.A.C.P.
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 1944; 21(4):607-627. doi: 10.7326/0003-4819-21-4-607
Editorials | 1 April 1941
M. P. YOUNG, M.D., F.A.C.P.
View: Full Text | Abstract

TOPICS: china
Ann Intern Med. 1941; 14(10):1933-1934. doi: 10.7326/0003-4819-14-10-1933
Corrections | 20 August 2013
View: Full Text | Abstract

Ann Intern Med. 2013; 159(4):308-308. doi: 10.7326/0003-4819-159-4-201308200-00021