0

Purchase Short-Term Access

Oseltamivir Compared With the Chinese Traditional Therapy Maxingshigan–Yinqiaosan in the Treatment of H1N1 Influenza: A Randomized Trial
Chen Wang, MD, PhD; Bin Cao, MD; Qing-Quan Liu, MD; Zhi-Qiang Zou, MD; Zong-An Liang, MD; Li Gu, MD; Jian-Ping Dong, MD; Li-Rong Liang, MD; Xing-Wang Li, MD; Ke Hu, MD; Xue-Song He, MD; Yan-Hua Sun, MD; Yu An, MD; Ting Yang, MD; Zhi-Xin Cao, MD; Yan-Mei Guo, MD; Xian-Min Wen, MD; Yu-Guang Wang, MD; Ya-Ling Liu, MD; Liang-Duo Jiang, MD
Annals of Internal Medicine 2011;155:217-225. doi:10.7326/0003-4819-155-4-201108160-00005

Purchase Online access to this article for 24 hours
Buy Now for $32.00
Forgot your password?
Enter your username and email address. We'll send you a reminder to the email address on record.
(Required)
(Required)